wz

Výroční členská schůze 2013
   Již tradičně v průběhu měsíce března a v tradičním prostoru probíhá výroční členská schůze našeho sdružení a nebylo tomu jinak ani v letošním roce, kdy padla volba na sobotu 16.3. V rámci programu byla projednána a schválena zpráva o činnosti, hospodaření a sportovní činnosti v roce 2012. Brigádníkem roku byl po hlasování zvolen PAVEL, který tak obhájil loňské vítězství a získal užitečnou cenu. Na letošní schůzi byly historicky poprvé zpracovány jednotlivé materiály v elektronické podobě a formou prezentací pouštěny přítomným členům, včetně fotek ze všech společných akcí. V programu byla projednána i činnost na rok 2013 včetně sekání trávy v areálu.

   K příjemnému průběhu přispělo pestré občerstvení jak z režie sdružení tak i některých členek, které připravili pro všechny sladké i slané lahůdky. Po skončení diskuze proběhla téměř tříhodinová obíhačka - tzv. Skrchovská Amerika, zpestřená v závěru netradičním pojetím. Vítězem byl každý, kdo se zúčastnil a zapojil se do činnosti v loňském roce.-- Zpět --