wz

Drobníčkovi
   V sobotu byla Sylvě předána hotovost, kterou se snažili Dankovi kamarádi, spolužáci a kolegové hasiči alespoň trochu pomoci………………...

DĚKUJEME.-- Zpět --