wz

Dětský den 2013
   Na úvod této akce bylo paní starostkou slavnostně otevřeno nové dětské hřiště. Pro děti bylo připraveno spoustu atraktivních disciplín ( hody do Manky, do Rumcajse a do koše, lov ryb, skoky v pytli, skládání puzzle, slalom, opičí dráha, přetahování lanem), doprovodné atrakce ( skákací hrad, trampolína, elektrické auta) a doprovodný program jak pro děti, tak pro dospělé - ruské kuželky, petangue a stolní tenis. Největším potěšením a zážitkem pro děti bylo malování na obličej. I přes nepříznivé počasí byla účast na dětském dni velmi hojná. Dětského dne se celkově zúčastnilo 65 dětí. Odměnou za sportovní výkon bylo pro každé dítě občerstvení, pití, diplom a malá pozornost ve formě balíčku. Věříme, že i dospělým se akce líbila a že příští rok se sejdeme opět v hojném počtu.-- Zpět --